we are silkyvietnam
 100% silk & natural dye

Organic Silk

Feature Products

SILK CLASSIC CRAVAT

SILK CLASSIC CRAVAT

ĐẦM LỆCH VAI ĐAI NHỎ

ĐẦM LỆCH VAI ĐAI NHỎ

ÁO DÀI XƯA VAI LIỀN

ÁO DÀI XƯA VAI LIỀN

ĐẦM XOẮN CHUN EO

ĐẦM XOẮN CHUN EO

@SILKYVIETNAM ON INSTAGRAM


Anh1
Anh2
Anh3
Anh4
Anh5
Anh6
Anh7new
Anh8

CONTACT INFOMATION


SilkyVietNam
Email: silkyvietnaminfo@gmail.com
– Address 1: 12/290 Kim Ma , Ba Dinh , Ha Noi
Phone : (+84) 89808 3735
– Address 2: Floor 6,Vietnam Designers House,
24 Dien Bien Phu, Ba Dinh, Ha Noi.
Phone : (+84) 2422 1061 66
– Address 3: 70 Lo Duc , Hai Ba Trung , Ha Noi
Phone : (+84) 89808 3735
– Address 4: 149 Hai Ba Trung, District 3 , Ho Chi Minh City
Phone : (+84) 89808 3735

Connect with us:

NEWLETTERS


Subscribe to news updates from Silky


Copyright 2018 © SILKYVIETNAM – All rights reserved

CHI TIẾT LIÊN HỆ


SilkyVietNam
Email: silkytobe@silkyvietnam.com
- Cơ sở 1: 12/290 Kim Mã , Ba Đình , Hà Nội
Điện thoại : (+84) 89808 3735
- Cơ sở 2: Tầng 6,Vietnam Designers House,
24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : (+84) 2422 1061 66

Connect with us:

 

NEWLETTERS


Đăng kí để cập nhật những tin tức mới nhất từ Silky


    Copyright 2018 © SILKYVIETNAM - All rights reserved