we are silkyvietnam
 100% silk & natural dye

Organic Silk

Feature Products

Khăn dài 2 lớp rút sợi thủ công (160×27)

Khăn dài 2 lớp rút sợi thủ công (160×27)

Túi xách lụa phối da bò Ý (24,5x18x12)

Túi xách lụa phối da bò Ý (24,5x18x12)

Áo cổ V tay lơ vê to

Áo cổ V tay lơ vê to

Áo yếm 2 lớp lụa

Áo yếm 2 lớp lụa

@SILKYVIETNAM ON INSTAGRAM


Anh1
Anh2
Anh3
Anh4
Anh5
Anh6
Anh7new
Anh8

CONTACT INFOMATION


SilkyVietNam
Email: silkytobe@silkyvietnam.com
– Address 1: 12/290 Kim Ma , Ba Dinh , Ha Noi
Phone : (+84) 89808 3735
– Address 2: Floor 6,Vietnam Designers House,
24 Dien Bien Phu, Ba Dinh, Ha Noi.
Phone : (+84) 2422 1061 66
– Address 3: 70 Lo Duc , Hai Ba Trung , Ha Noi
Phone : (+84) 89808 3735
– Address 4: 149 Hai Ba Trung, District 3 , Ho Chi Minh City
Phone : (+84) 89808 3735

Connect with us:

NEWLETTERS


Subscribe to news updates from Silky


Copyright 2018 © SILKYVIETNAM – All rights reserved

CHI TIẾT LIÊN HỆ


SilkyVietNam
Email: silkytobe@silkyvietnam.com
- Cơ sở 1: 12/290 Kim Mã , Ba Đình , Hà Nội
Điện thoại : (+84) 89808 3735
- Cơ sở 2: Tầng 6,Vietnam Designers House,
24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : (+84) 2422 1061 66

Connect with us:

 

NEWLETTERS


Đăng kí để cập nhật những tin tức mới nhất từ Silky


Copyright 2018 © SILKYVIETNAM - All rights reserved