Đũi trắng 2 mặt bóng sần(FSK018-17-DT)

Danh mục: ,

Đũi trắng thô không nhuộm màu, mặt bóng mặt sần